Beauty & Mind Clinic

Inspiracją do stworzenia koncepcji wnętrz kliniki medycyny estetycznej Beauty & Mind Clinic w Siedlcach były harmonia i minimalizm japońskich wnętrz, wywodzące się z tradycyjnych wartości – spokoju, równowagi i szacunku dla przyrody. Punktem wyjścia i motywem przewodnim stało się kintsugi – sztuka naprawy ceramiki łącząca jej elementy pasmami szlachetnych metali. W pięknych płytkach Fioranese Kintsugi złote żyłki łączą się z ciepłymi i zimnymi szarościami surowego betonu, a w naszym projekcie szlachetne odcienie złota z fakturami płótna, aksamitu, tynku, kamienia i drewna oraz gładkimi bielami i czerniami. Całości dopełniają charakterystyczne dla japońskich projektów motywy geometryczne oraz lampy przywodzące na myśl skrzydła żurawi i origami.

The inspiration for the interior design of the Beauty & Mind Clinic in Siedlce was the harmony and minimalism of Japanese interiors, derived from traditional values – peace, balance and respect for nature. The starting point and leitmotif became kintsugi – the art of repairing pottery by mending its elements with seams of precious metals. In the beautiful Fioranese Kintsugi tiles, golden veining is combined with warm and cold grays of raw concrete, and in our design noble shades of gold with textures of canvas, velvet, plaster, stone and wood, as well as smooth whites and blacks. The look is completed by geometric motifs characteristic for Japanese designs and lamps reminiscent of crane wings and origami.