Gabinet kosmetyczny w Warszawie

Duże zmiany niewielkim kosztem: Salon Kosmetyczny Aleksandry Bendkowskiej na Gocławiu. Całkowity koszt metamorfozy (projekt, materiały, dekoracje, robocizna) zamknął się w kwocie poniżej 3500 zł.
Przy doborze dekoracji współpracowała z nami Edyta Styczyńska.

Beauty studio in Warsaw

Big changes at very low cost. The total cost of the metamorphosis (design, materials, decorations, labor) was less than PLN 3,500. Edyta Styczyńska cooperated with us in the selection of decorations.