Centrum Stomatologii i Medycyny Estetycznej

Dwupiętrowa klinika-ogród w Mińsku Mazowieckim. Założeniem projektu było stworzenie wnętrz, gdzie oczekiwanie i sama wizyta będą przebiegać w miłej i kojącej atmosferze. Stąd pomysł, by do wnętrz wprowadzić rośliny – zarówno żywe, jak i w postaci grafiki – oraz duże płaszczyzny drewna.
Strefa stomatologiczna została wyróżniona czarnymi i szarymi dodatkami, strefa medycyny estetycznej – bielą i miedzią.

Dental and Aesthetic Medicine Center

A two-story garden-style clinic in Mińsk Mazowiecki. The main goal of the project was to create interiors where waiting and the visit itself will take place in a nice and soothing atmosphere. Hence the idea to introduce plants – both natural and in the form of graphics – and large planes of wood into the interior.
The dental zone was distinguished by black and gray accessories, the aesthetic medicine zone – with white and copper.