Poddasze na Saskiej Kępie

Ciemne, niskie i ponure nieużytkowe poddasze zamieniłyśmy na miejsce pełne światła, przestrzeni i koloru. Przedwojenna drewniana konstrukcja dachowa została oczyszczona i wyeksponowana, a elementy, które już nie mogły pełnić funkcji konstrukcyjnych zyskały nowe życie jako ściany działowe. Duże podniesione okna dachowe podwyższają pomieszczenia i wpuszczają niebo do środka.

Attic in Saska Kępa

We changed the dark, low and gloomy unused attic into a place full of light, space and color. The pre-war wooden roof structure was cleaned and exposed, and the elements that could no longer perform structural functions gained a new life as partition walls. Large raised skylights elevate the rooms and let the sky in.