Restauracja w Krakowie

Kompleks restauracyjny w adaptowanej kamienicy obsługujący wycieczki. Przedmiotem projektu były cztery sale jadalne, toalety oraz hall ekspozycyjny.

Restaurant in Cracow

A restaurant complex for trips groups in an adapted tenement house. The subject of the project were four dining rooms, toilets and an exhibition hall.