Restauracja na Kazimierzu

Adaptowane wnętrze obok zabytkowej synagogi. Głównym elementem we wnętrzu jest stara ceglana ściana, którą jednocześnie chronimy przed zniszczeniem i eksponujemy.

Restaurant in Kazimierz district in Cracow

Adapted interior next to the historic synagogue. The main element in the interior is an old brick wall, which we protect against damage and expose at the same time.