Salon koncertowy w Warszawie

To jeden z najbardziej wyjątkowych projektów w naszym portfolio. Wspaniały muzyk i kompozytor Sören Sieg powierzył nam zadanie zaprojektowania domowego salonu koncertowego w niezwykłej willi przy ulicy Zakopiańskiej na Saskiej Kępie. Głównym bohaterem wnętrza stał się piękny fortepian Fazioli, a założeniem naszego projektu – zaakcentowanie, podkreślenie i dialog z istniejącymi elementami wnętrza i wypełniającą je muzyką. Stąd wtapiające się w tło białe meble, drewniane krzesła podkreślające piękny rysunek parkietu i złote elementy nawiązujące do detali stolarki i instrumentów. Subtelne akcenty afrykańskie korespondują z wyrażanymi w muzyce fascynacjami kompozytora, a delikatny, wykonany przez nas mural, zainspirowany został nazwą ulicy, nadwiślańskim położeniem willi i związkami Sörena z kulturą Japonii.

This is one of the most unique designs in our portfolio. The wonderful musician and composer Sören Sieg entrusted us with the task of designing a concert living room in an extraordinary villa at Zakopiańska Street in Saska Kępa. The main character in the interior is a beautiful Fazioli piano, and the aim of our project was to accentuate, emphasise and correspond with the existing elements of the interior and the music that resound in it. Hence the white furniture blending into the background, wooden chairs matching the beautiful pattern of the parquet floor and golden elements referring to the details of the woodwork and instruments. Subtle African accents correspond with the composer’s fascinations expressed in music, and the delicate mural we created was inspired by the name of the street, the location of the villa on the Vistula River and Sören’s connections with Japanese culture.