Nasza oferta

Projekty wnętrz: mieszkania, lokale biurowe i usługowe, szkoły, restauracje, gabinety kosmetyczne, lekarskie, adaptacje poddaszy i inne.

Projekty budowlane domów, obiektów usługowych, małej architektury, zagospodarowania terenu.

Nadzór prac budowlanych i remontowych.

Doradztwo w czasie zakupów, udostępnianie i negocjowanie zniżek na meble i elementy wyposażenia wnętrz.

Inwentaryzacje i przedmiary.

Projekty mebli, elewacji, kolorystyki, elementów graficznych

Our offer

Interior designs: apartments, office and service premises, schools, restaurants, beauty salons, medical offices, attic adaptations and others.

Shopping consultations, providing and negotiating discounts on furniture and interior design elements.

Projects of houses, service facilities, street and garden furniture, land development.

Inventory and bills of quantities.

Supervision of construction and renovation works.

Designs of furniture, facades, colors, graphic elements.

Projekty wnętrz – zakres prac | Interior design – scope of work

 
ARANŻACYJNY | ARRANGEMENT
ARANŻACYJNO-
BUDOWLANY | ARRANGEMENT -TECHNICAL
KOMPLEKSOWY | COMPLEX
WYKONAWCZY | EXECUTIVE
rozmieszczenie
ścian, mebli i sprzętów |arrangement od walls, furniture and appliances

+

+

+

+

instalacje elektryczne i sanitarne | electrical and sanitary installations

+

+

+

kolorystyka i dobór materiałów | colours and materials

+

+

dobór mebli i sprzętów,
projekty mebli i detali nietypowych |selection od furniture and equipment, furniture and details design

+

rysunki budowlane | executive drawings
podstawowe
| basic
podstawowe
| basic
podstawowe
|basic
szczegółowe
|complex
wizualizacje | visualisations
uproszczone
|simple
uproszczone
|simple
fotorealistyczne
|photorealistic
fotorealistyczne
|photorealistic